خدمات

مهاجرت تحصیلی

ما در تمام طول فرآیند تحصیل در خارج از پذیرش و ویزا تا اسکان در محل اقامت خود به شما کمک می‌کنیم.

امور USCIS

شرکت مهاجرتی مهرآیین مخبری پرونده شما را با دقت ارزیابی می کند تا دقیقاً مشخص کند که برای رسیدن به اهداف مهاجرتی خود به چه الزامات و مدارکی نیاز دارید.

استخدام در آمریکا

ما در تمام طول فرآیند تحصیل در خارج از پذیرش و ویزا تا اسکان در محل اقامت خود به شما کمک می‌کنیم.

 

دکمه بازگشت به بالا

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other